chvalme Pána pokorným srdcem

Tajemství světla

19. 1. 2010 22:24

Aneb Jak jsem při rozjímání jednoho desátku růžence prošla všech pět tajemství

Který na svatbě v Káni zjevil svou moc, svatá Maria, Matko Boží, pros… Aha, to Bůh sám nám ukazuje, jak není a ani nikdy nebyl proti radosti. Přímo nás svým příkladem vybízí, abychom se v životě radovali. Chce, abychom se scházeli s přáteli a oslavovali spolu s nimi. Ale ne tak, že bychom se zpili do němoty. Ať každý projeví svou radost tak, jak je to únosné pro naše okolí. Být pak na obtíž druhým, o to nestojíme ani my, ani ti vedle nás… za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší… Pokud bude v radosti naším vzorem Ježíš, nikdy se nedopustíme žádného skandálu. Měli bychom vždy být připraveni vydat o našem životě v Bohu svědectví (neboli „a vaše lampy ať hoří“). Takže žádné radovánky, kdy člověk neví, kdy přestat. Neříkám nepít, vždyť i na svatbě v Káni se víno dopilo úplně do dna, takže málem pochybělo… který v Káni zjevil svou Božskou moc, svatá Maria,… Co kdyby náhodou Bůh právě na nějaké oslavě po nás zrovna požadoval, abychom mu věřili tak, jak Ježíš věřil svému Otci a díky tomu proměnil vodu ve víno... matko Boží… No jo, Kristus je pro nás opravdovým vzorem života v radosti. Takže není pravda, co se o nás katolících tak traduje (dlouhá sukně, bledá líčka). Kdo by chtěl říct, že křesťané se nemohou radovat, že jim to jejich Bůh nedovoluje, je na omylu. Sám Ježíš nás učí, jak žít a přitom prožívat radost s druhými. A to i Jeho Matka nás k tomu sama povzbuzuje, když se svatby sama účastní. Ne, ona nezůstává někde ve skrytosti a nezahrává si s falešnou pokorou a zbožností. Ne, Ona jde na svatbu, ona se raduje spolu s ostatními. A navíc pohotově reaguje ve prospěch oslavenců, když zjistí, že došlo víno a naznačuje Ježíši, že by mohl něco udělat… pros za nás hříšné

Ale jak teda má náš život vypadat? Radost, to je jasné, ta v Káni byla. A co dál?... nyní i v hodinu smrti naší… Ježíš byl pokřtěn v Jordánu. Ano, On se nebál vnějších projevů. Šel a udělal, co považoval za správné. Nedělal nic jen proto, že by se mu zrovna chtělo to a nechtělo ono. Ne, On dělal to, k čemu ho vybízel Duch svatý. A takový život je pak plný dynamiky. On se nezdráhal přijmout křest, On do toho šel, protože chtěl povzbudit ostatní. Ano, On si byl jistý svým jednáním. Jaká škoda, že někteří věřící si vůbec nedokáží obhájit své jednání před svými nevěřícími, a tak se často uchylují k polovičatosti. Udělají to či ono, jen pokud jsou s těmi „svými“, kteří to také tak dělají. Ale když se ocitnou mezi nevěřícími, již se ke svým skutkům nemají. Názory, které by tak rádi převzali od své církve, jim najednou překážejí. Ale Ježíšovi přece nic nepřekáželo. Ten si stál za svým. A navíc šel všem příkladem. Postavil se a nechal se pokřtít… Amen

A co pak teprve, když hlásal Boží království a vyzýval k pokání. To se panečku pokořil. On předstoupil před všechny ty, kteří přece znali nejlíp Boží zákony a Slovo, a napomínal je. To chtělo odvahu. A nebylo to jen o odvaze. Bylo to o pokoře, o vzdání se svého prospěchu ve prospěch těch, ke kterým mluvil. Na srdci mu leželo blaho všech lidí. Nic Mu nebylo zatěžko, vše hlásal s opravdovou láskou. Tato láska dává každému z nás sílu nezaleknout se davu, stoupnout si před lidi a hlásat o Boží dobrotě a vyzývat hříšníky k obrácení… , který na svatbě v Káni zjevil svou Božskou moc,…

Ježíš zjevil lidem svou moc, když vykonal znamení. O Jeho slávě se zase dovídáme, když byl na hoře Tábor. Tam pobýval jen s některými. Ze svých vyvolených si ještě vybral, aby tomuto bližšímu spojení s nebem nebyli přítomni ti, kteří by to nepochopili a pro něž jsou určeny jiné chvíle spojení s Bohem. Ježíš si ze svých učedníků vybral ty, kdo mu mají být blízko a vydávat pak svědectví o věcech, které je přesahují. Ježíš si také mezi námi vybírá, kdo mu bude blíž a koho nechá, aby jen vírou pochopil, co se kolem něj děje… svatá Maria, matko Boží,

Matko Ježíšova, Ty jsi matka Lásky. Ty jsi svého syna doprovázela všude, kam On šel. Při znamení v Káni jsi to byla Ty, kdo se snažil upozornit Ježíše na nedostatek. Stůj při nás, prosím, a oroduj za nás u svého syna, neboť na Tvou prosbu On slyší. Ty jsi s ním spojena a prožíváš spolu s ním vše, co je Jeho svatému srdci nejbližší. Také když byl večer před svým utrpením se svými učedníky, Ty jsi vše prožívala s ním. Ano, přestože o Tobě nebyla zmínka v Písmu, Ty jsi o všem rozmýšlela ve svém srdci a tím jsi tam byla přítomna. Když Ježíš lámal chléb a podával jej svým učedníkům, Ty jsi byla tím srdcem, které se dávalo spolu s ním. Tvé rozhodné ANO se stalo základem Ježíšovy činnosti. Na Tvém FIAT je postavena svátost eucharistie, svátost Lásky. Nebýt Tvé odevzdanosti a důvěry v Boha, musel by si Kristus počkat na jinou dívku, která by byla ochotná stát se Matkou. Ty jsi byla vyvolená a stala ses matkou živého Boha, matkou Lásky. A díky Tvému mateřství se Ježíš, Láska, dává nám. Činí tak ve svátosti eucharistie. Dává se nám a čeká, že si Ho zamilujeme jako On si zamiloval nás. Nabízí nám vše, co má, jen abychom byli šťastnými. Maria, Ty jsi pronikla do tajemství Lásky a pochopila jsi důležitost darování se zcela Bohu…. pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naši… Maria, pros za nás hříšníky, jsme každou neděli přítomni svátosti eucharistie, a přesto nechápeme a tak často zklameme Toho, který se nám dává. Ty jsi nebyla přítomna lámání chleba, ale Tvé srdce pochopilo. Pros za nás, aby byl Bůh milostiv nám hříšným. Aby se nad námi smiloval a dal nám odvahu kráčet po Jeho cestách v síle Lásky.

Ano, v tajemství světla máme vzor, jak v životě jednat. Žít v radosti! Nebát se vnějších projevů naší víry, ale neustrnout v okázalosti, nýbrž kráčet v pokoře! Kde je třeba hlásat, tam promluvit! A kde je třeba jen vnímat Boží slávu, tam se nechat pohltit Jeho přítomností! A hlavně rozjímat a být vnímaví k projevům Lásky, kterou Bůh naplňuje naše srdce a zcela se vydává do našich rukou. On každý den čeká na naše Fiat!

Přátelé, pojďme do toho! Amen!

 

Zobrazeno 1057×

Komentáře

Lenus

Ziti, díky moc za nádherný článek.

Zobrazit 1 komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Monika Voňková