chvalme Pána pokorným srdcem

Angelus

Téma měsíce - únor

Téma měsíce Řády, hnutí, komunity mluví už svým názvem jasně, o čem by se mohlo tento měsíc psát, nad jakými tématy se zamýšlet... Nedávno (asi před půl rokem:-)) jsem se doslechla o společenství mladých lidí, jichž se toto téma do jisté míry týká, třebaže to tak na první pohled nemusí vypadat. Právě o tomto společenství bych nyní ráda napsala něco více, ale nepředbíhejme!


Když žije nějaká zasvěcená osoba v řádu či komunitě, je to pro ni cesta, která se vine celým jejím životem. Opravdu celým, protože již od počátku má Bůh úmysl poslat tohoto človíčka mezi konkrétní spolubratry či spolusestry. Povolání k řeholnímu životu se nezačíná při vstupu do kláštera či při seznámení se s danou komunitou. Je to proces, který se zakládá na dialogu člověka s Bohem. Cesta jednotlivých zasvěcených osob je vždy plná otázek a odpovědí, rozhodování, nacházení a ztrácení, nejistot i budování důvěry, zrychlování a zpomalování, následování... Pro každého, kdo se ptá Boha, kde je jeho životní místo, na němž by byl opravdu užitečný, je důležitá podpora. Podpora lidí, kteří smýšlejí podobně a také mají odvahu ptát se, jaké úmysly má se mnou můj stvořitel. Ti, kdo se nevrhnou bezhlavě do manželství či nehledají řeholní život jen pro své uspokojení, ale nechají prostor pro slovo Boha, takoví se v životě mohou ve všem spolehnout na Boží pomoc. Kdo se neptá Boha na své poslání (buďto už ze strachu, že by Bůh mohl po mně žádat něco jiného než si představuji, či z pýchy, která se nerada podřizuje), které mu Bůh určil, ten nezakusí svobodu svého rozhodnutí podle Pánovy vůle. Čím více se Božími záměry s námi podřídíme, tím více nepřestaneme žasnout nad Jeho Láskou a dokonalou moudrostí, která vystupuje na povrch při odevzdání se do Jeho rukou. Bůh nám dává svobodu, abychom se rozhodli v životě pro cokoli, a právě tato svoboda nás uschopňuje následovat Krista na cestě, kterou nám předem připravil. Někdy to stojí spoustu odvahy ptát se, zda mě Bůh chce vidět jako manžela či manželku, nebo zda mne posílá do světa jako svobodnou osobu šířit zvěst o Božím království, či zda si mě Bůh vybral, abych šla za Ježíšem v duchu některého řádu, hnutí či komunity.


Takovéto rozhodnutí po dotazování se Boha je ale základem naplněného života. Vždyť ne každý, kdo Hospodinu říká Pane, Pane, vejde do Božího království, ale ten, kdo činí vůli našeho nebeského Otce (srov. Mt 7, 21). Mít odvahu ptát se na Boží plán s našimi životy, abychom se podle něj pak řídili, to je to, na co nesmíme hlavně my mladí, zapomínat.


A právě těm, kterým záleží na tom, aby poznali, jak mají naplnit své poslání ve světě, těm je otevřeno modlitební společenství mladých lidí hledající své povolání. Jsou to lidé, kterým záleží na tom, aby jejich rozhodnutí pro manželství či zasvěcený život nebyl pouze jejich rozhodnutím, ale aby tím odpověděli na Boží výzvu. Tito mladí vnímají důležitost modlitby za objevení svého povolání. A tak se denně spojují v modlitbě se všemi členy společenství a ráno, v poledne i navečer modlitbou Anděl Páně rozjímají nad tajemstvím vtělení a souhlasem Matky Boží s Jeho nekonečně dobrým plánem pro lidstvo. Třikrát denně tak každý člen tohoto společenství předkládá v modlitbě všechny ostatní bratry a sestry hledající Boží vůli. Nemodlí se každý sám za sebe, ale právě každý předkládá všechny ostatní Bohu, aby On sám jim byl nápomocen při objevování a plnění Jeho plánů s námi. Podle slov svatého Ambrože: "Když prosíš pouze za sebe, budeš prosit za sebe sám. Ale když prosíš za všechny, budou za tebe prosit všichni.Vždyť ve všech jsi i ty. To je ta veliká výhoda, že modlitby jednotlivců získávají jednotlivcům hlasy celého lidu. A není v tom žádná nadutost, ale větší pokora a hojnější ovoce."


Toto modlitební společenství, o kterém se rozepisuji, funguje pod názvem Angelus a má svoji základnu v Bratislavě na Slovensku. Samozřejmě, vzniklo původně v Rakousku a krátce nato se tato myšlenka rozšířila také v Německu, ale patřili do nich také někteří členové ze Slovenska. A to byl odrazový můstek pro založení společenství Angelus též v Bratislavě. Tento nápad se zalíbil zasvěceným osobám, které drží patronát nad celým společenstvím, a tak se Angelus počal mezi mládeží šířit a rozmáhat se. Nyní, po necelých třech letech fungování na Slovensku, se může společenství pochlubit nejednou stovkou Angelusáků, kteří se vzájemně za sebe modlí. A plody, které společenství nese, lze ochutnat při seznámení se s těmi, kterým tyto modlitby napomohly k vykročení za svým poznaným štěstím.


Koordinátorský tým společenství je součástí Pastorace povolání na Slovensku. Každý, kdo se do společenství přihlásí, dostane přiděleného "patrona", který mu více pomáhá při hledání jeho vlastního povolání. Tímto patronem je řeholní sestra či bratr, nebo kněz, kteří svého svěřence vkládají do modliteb a provází jeho kroky hledání a upevňování povolání. Mohou mu být nápomocni v některých nevyjasněných otázkách, pokud o to jejich Angelusák požádá. Každému členu společenství je také přidělen světec, k němuž se může více obracet a který tak v nebi může vyprosit veliké milosti.


Společenství Angelus tak svým členům nezajišťuje správnost volby jejich životní cesty, ale nabízí pomocnou ruku při kráčení vstříc svému povolání, tak jak ho každý dostal od Boha a jak ho i na základě modliteb tohoto společenství rozpoznal. Koho tato myšlenka modlitby za své životní povolání (ať už povolání do manželství či k zasvěcenému životu) oslovila, může se mrknout na stránky společenství Angelus: www.angelus.sk. A kdo ví, třeba to bude první krok k přihlášení se do splečenství a v jeho síle nalezení svého povolání, které pak bude vytvářet po celý jeho život radost druhým, přinášet jemu samému pokoj a Bohu bude ke chvále.

Zobrazeno 1293×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Monika Voňková