chvalme Pána pokorným srdcem

Archiv Leden 2012

Nezáleží na tom, co děláš, ale záleží na tom, kolik vkládáš do svých činů lásky. Nezáleží na tom, co umíš, ale záleží na tom, jak s poznatky dokážeš pracovat. Nezáleží na tom, kolik titulů jsi obdržel, ale záleží na tom, jak moc čestným způsobem ses…


"Mistře, kde bydlíš?" "Pojďte a uvidíte!" Dvě jednoduché věty, které stály na začátku tak velikého díla. Dva učedníci, kteří slyšeli, co Jan Křtitel o Ježíši vypověděl, se od Jana odpoutali a šli za Ježíšem. Kdo ví, kolik lidí slyšelo Janova slova,…


6. 1. 2012 22:56

Anička rychle odemkla dveře a vklouzla dovnitř. Konečně je doma. Poobědvá, trochu si odpočine a poběží za Markétou, za půl hodiny mají sraz. Ale nee, brácha zase před tréninkem nestihl po sobě umýt nádobí! "To mám co dělat, abych to všechno stihla…


Autor blogu Grafická šablona Monika Voňková